Styret og komiteer

Styret for 2019:

Styreleder:                     Irene Nagy

Web / Facebook/ Foto: Susanne Bauer

Sekretær:                       Magnhild Lindebrekke

Økonomi:                       Gunn Martinsen

Aktiviteter:                     Bente Moen

Bibliotek:                       Teresa Lefebvre-Almelid

Lodd:                             Anne BerganKomitéer for 2019:

Bordkomite:
Anne Lise Johansen og Wenche Sørskott + frivillige fra gang til gang. 

 
Kaffe- og kakekomité: 
Marianne Bucher-Johannessen, Solgunn Nordgard,
Barbara Doherty

Salgsutstillingskomité:
Lise Nordstrøm, Eirin Haltuff Smestu, Anne-Line Ekman, 
Marianne Bucher-Johannessen

Valgkomité:
Unni Nilsen, ? ?

Medlemsteppe:
Solgunn Nordgard, Julie Kvamme

Kurskomitee: Styret administrerer kurs i 2019

Revisor: 
Evy Vivaldi

Komitéene gjør et viktig arbeid i Bærum Lappelag. Har du lyst til å bli med til neste år, så meld i fra til valgkomitéen.