onsdag 24. september 2014

SEPTEMBERMØTETEn hyggelig kveld med butikken Trådsnella fra Lørenskog, og Marianne x 2 ga oss full service og inspirerte oss med stoffer i juleutgave og annet. Et lite syprosjekt fikk vi også, så nå får vi en ny ting å henge på juletreet.

Leder av Norsk Quilteforbund, Heidi Bolgnes, ga oss informasjon om NQF og forbundet fikk også noen nye medlemmer i løpet av kvelsden. Vi ser frem til NQF-treff som avholdes på Sundvollen i mars 2015. Og på Sundvollen vil jo også mange quilteengler fra Bærum Lappelag være tilstede.

 Og så var det 
VIS & FORTELL