torsdag 9. mars 2023

VELKOMMEN TIL SAMSYING

  "Tepper som varmer" og/eller "Søstre for søstre"


Torsdag 23.mars kl 18.00 møtes vi på Rykkinn Grendehus for å sy sammen til aksjonene,
Tepper som varmer og Søstre for søstre.

Dere velger selv hvordan dere vil organisere dere, og om dere ønsker å sy bidrag til "Tepper som varmer" eller "Søstre for Søstre".

Ta med symaskin, sysaker, skjæreutstyr, stoffer - det vil si alt du trenger for å sy på ditt prosjekt.

QuilteHilde stiller med eget opplegg. Hun vil ha med seg en del stoffer som vi fritt kan bruke i tillegg til det vi selv har med. 

Lappelaget har en del vatt til både toalettmapper og tepper. 

Vi har også strykebrett og strykejern.

Dere kan komme med eller uten symaskin, sy selv eller hjelpe andre.
Noen kutter, stryker, syr blokker, legger sammen vatt, for- og bakstykke, og eventuelt quilter. 

Kaffe/te og litt å bite vil bli servert - ta med kopp og godt sy-humør!


"Tepper som varmer" er en aksjon i regi av Norsk Quilteforbund 
og har til hensikt å sy tepper til langtidssyke barn.
Du kan lese mer om aksjonen her; TSV – Info – Norsk Quilteforbund – NQF

"Søstre for Søstre" donerer toalettmapper til landets krisesentre.
Dere kan lese mer om opprinnelsen til aksjonen her; Desirees Lappeteknikk - Søstre for søstre
Vi i Bærum Lappelag har valgt å donere direkte til Asker og Bærum Krisesenter.