fredag 30. november 2012

Medlemsmøte onsdag 28. november


Merete Ellingsen var hos oss og viste oss quiltedesign som passer til de ulike arbeidene.

Gløgg, pepperkaker og julegodter ble servert. Et lite syprosjekt ble også delt ut. Og som vanlig var det mange flotte arbeider som ble vist på kveldens "vis og fortell". Se selv.

Vårt årsmøte er 30. januar og forslag som ønskes fremmet må være styret i hende minst 4 uker før møtet. Aller helst innen 20. desember.
Og ønsker du å bidra i våre komiteer, så tar du kontakt med Valgkomiteen v/Astri Zabel, lappelaget@gmail.com (vi videresender til Astri). Innkalling får du tilsendt 2 uker før årsmøtet.