Medlemsinfo

Bærum Lappelag ble stiftet i februar 1996 og teller pr. januar 2023, 
111 medlemmer. Hos oss har du mulighet til å dele din interesse og kreativitet med mange glade "lappedamer".

Medlemsmøter: Vi møtes siste onsdag hver måned i Rykkinn Grendehus (Munins vei 3 på Rykkinn). Dørene åpnes kl. 18.30, og møtet starter kl. 19.00. Vi kommer sammen til sosialt samvær og lett servering. Møteprogrammet er variert og vi har ofte foredrag. Kveldens høydepunkt er "vis og fortell" der medlemmene viser frem sine arbeider (frivillig). I tillegg har vi loddsalg med flotte gevinster. Inngang på møtene er gratis for medlemmer. 
Gjester betaler kr 100 i inngangsavgift.

Vedtekter: Her finner du Bærum Lappelags vedtekter (.pdf)

Medlemsturer: Hvert år arrangerer Styret en tur for medlemmene i laget.

Bibliotek: Bærum Lappelag har sitt eget bibliotek som jevnlig oppdateres. På hvert medlemsmøte har du mulighet til å låne bøker, mønstre, tidsskrifter og linjaler med deg hjem. Lånetid er 1 mnd.

Salgsutstilling: I november arrangerer vi en utstilling og salgsmesse med varer produsert av våre medlemmer.

Kurs
Vi prøver og arrangerer kurs for våre medlemmer noen ganger i året - enten i helgen eller om kvelden.

Fellesprosjekter:
Vi har i flere år hatt fokus på prosjektet "Tepper som varmer" der vi har sydd tepper til langtidssyke barn (0-18 år) som leveres til sykehusene i vår del av landet. Pasientene får velge seg en quilt som de eier og som følger dem gjennom behandlingstiden. Bærum Lappelag har levert bidrag til dette i mange år og antallet har blitt høyt. Vi er mange medlemmer som fortsetter å levere til dette prosjektet, og mer info finner du på Norsk Quilteforbund sine nettsider; www.nqf.no og vi kan formidle kontakt med prosjektets koordinator. Ønsker du å sy, så kan Bærum Lappelag bidra med vatt, ta kontakt med styret i Bærum Lappelag (lappelaget@gmail.com).


I 2017 har vi levert 90 toalettmapper til Asker og Bærum Krisesenter.
Vi ta gjerne imot flere toalettmapper som vi kan levere.

I 2018 fikk Stabekk Hospice ca 40 forskjellige sømprosjekter som bruk til dekorering av senteret.

Tidligere prosjekter har vært babytepper til "Premature Barn", og utsmykningstepper til Statens Senter for Epilepsi i Sandvika.

Årskontingent: Kr 350 pr. år. 

Rabatter: Som medlem i Bærum Lappelag får du rabatter hos følgende hobby- og stoffbutikker i vårt område:
  • Panduro Hobby (Sandvika): 10% på alt utenom bøker
  • Sømsenteret Bernina/Singer (Oslo): 10% på stoff