Styret og komiteer

Styret for 2021:

Styreleder:                     Wenche Granøien Ertzaas

Web / Facebook/ Foto: Susanne Bauer

Sekretær:                       Magnhild Lindebrekke

Økonomi:                       Gunn Martinsen

Aktiviteter:                     Bente Moen

Bibliotek:                       Teresa Lefebvre-Almelid

Lodd:                             Berit Tysland


Komitéer for 2020:

Bordkomite:
Anne Lise Johansen og Wenche Sørskott + frivillige fra gang til gang. 

 
Kaffe- og kakekomité: 
Solgunn Nordgard, Barbara Doherty,  Guri-Ann Standal

Salgsutstillingskomité:
Lise Nordstrøm, Eirin Haltuff Smestu, Anne-Line Ekman, 
Marianne Bucher-Johannessen

Valgkomité:
Irene Nagy, Anne Bergan

Medlemsteppe:
Torill Heiste Sørensen, Hege T. Hansen

Kurskomitee: Styret administrerer kurs i 2021

Revisor: 
Evy Vivaldi

Komitéene gjør et viktig arbeid i Bærum Lappelag. Har du lyst til å bli med til neste år, så meld i fra til valgkomitéen.