Styret og komiteer

Styret for 2023

Styreleder:                     Eirin Haltuff Smestu

Web / Facebook/ Foto:   Mona Kristoffersen

Sekretær:                       Anne Marie Aarseth

Økonomi:                       Birte Aarø

Aktiviteter:                     Bente Moen

Bibliotek:                       Anita Sætre

Lodd:                             Bente Beining


Komitéer for 2023
 
 
Kaffe- og kakekomité: 
Solgunn Nordgard, 

Salgsutstillingskomité:
Lise Nordstrøm, Eirin Haltuff Smestu, Anne-Line Ekman, 
Marianne Bucher-Johannessen

Valgkomité:

Berit Tysland, Susanne Bauer


Medlemsteppe:
 

Revisor: 
Evy Vivaldi

Komitéene gjør et viktig arbeid i Bærum Lappelag. Har du lyst til å bli med til neste år, så meld i fra til valgkomitéen.