Styret og komiteer

Styret for 2022

Styreleder:                     Eirin Haltuff Smestu

Web / Facebook/ Foto: Susanne Bauer

Sekretær:                       Mona Kristoffersen

Økonomi:                       Berit Tysland

Aktiviteter:                     Bente Moen

Bibliotek:                       Anita Sætre

Lodd:                             Bente Beining


Komitéer for 2022

Bordkomite:
 frivillige fra gang til gang. 

 
Kaffe- og kakekomité: 
Solgunn Nordgard, Barbara Doherty,  Guri-Ann Standal

Salgsutstillingskomité:
Lise Nordstrøm, Eirin Haltuff Smestu, Anne-Line Ekman, 
Marianne Bucher-Johannessen

Valgkomité:
Wenche E.Granøien, Gunn Martinsen, Magnhils Lindebrekke, Teresa Lefebyre-Almelid

Medlemsteppe:
 

Kurskomitee: Styret administrerer kurs i 2021

Revisor: 
Evy Vivaldi

Komitéene gjør et viktig arbeid i Bærum Lappelag. Har du lyst til å bli med til neste år, så meld i fra til valgkomitéen.